“กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเทศบาล หวังพลิกโฉมแม่เหียะ ชูนโยบาย “เมืองแม่เหียะที่แรกที่ทุกคนต้องนึกถึง”

“กลุ่มเพื่อไทย

Read more

“เฮียหน้อย” นำทีม “กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สท.

“กลุ่มเพื่อไทย

Read more