สบโขง กลยุทธ์หยุดหมอกควัน ปลอดการเผาบนพื้นที่สูง ด้วยหลักการโครงการหลวง

ภาพรวมจุดความร้อนในพ

Read more

ไม่ได้มีดีแค่หมอก!!! “บ้านกลอเซโล” ชูเป็นชุมชนตัวอย่าง ยึดระบบเกษตรเลี้ยงดูป่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการหลวง

บ้านกลอเซโล หมู่ 6 ต

Read more

องคมนตรี มอบโล่ พร้อมใบรับรองและเกียรติบัตร ให้ 17 ชุมชน ในโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง

นายจรัลธาดา กรรณสูต

Read more

สวพส. เผยแนวทางการปลูกพืชผักคุณภาพ บนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

Read more

ขายแล้ว!!! “สวพส.” เปิดจำหน่ายเมล็ดกัญชง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส. เผยเทคนิคการปลูกองุ่น “ไชน์ มัสแคท” ให้ไม่มีเมล็ด ภายใต้ระบบปลูกแบบโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส. มุ่งพัฒนาที่สูง แนะเกษตรกรใช้ระบบเกษตรแบบประณีตปลอดภัย ทำน้อยได้มาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

“สวพส.” เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง บูรณาการทุกภาคส่วน “เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เสนอ ชุมชนคาร์บอนต่ำ…กุญแจสำคัญ “ลดโลกร้อน”

มูลนิธิโครงการหลวง แ

Read more

แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่!!! สวรรค์ของคนรักกุหลาบ “Rose Paradise” จัดแสดงกุหลาบโครงการหลวง กว่า 100 สายพันธุ์ ชมได้ตลอดทั้งปี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ

Read more