เชียงใหม่ สั่งถอดบทเรียนหลังช่วงสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตลอดทั้งปี

จังหวัดเชียงใหม่ สั่

Read more

เชียงใหม่แจ้งทุกอำเภอ ติดตามปัญหาหมอกควัน หากฝุ่นละอองเกินมาตรฐานต้องรีบแจ้งเตือน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้

Read more