กระทรวงวัฒนธรรม ทำแผนแม่บทส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย เพื่อไม่ให้สูญหาย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน

Read more

เตือน!! เด็กอายุ 8-12 ปี เสี่ยงภัยออนไลน์ และมีแนวโน้มความรุนแรงในสังคมเพิ่มสูงขึ้น

นางสุวรีย์  ใจหาญ ที

Read more

นายกฯ สั่งจัดระเบียบให้อาหารนกในทุกพื้นที่ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

นายกฯ ห่วงใยปัญหาอนา

Read more

เชียงใหม่ สั่งถอดบทเรียนหลังช่วงสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตลอดทั้งปี

จังหวัดเชียงใหม่ สั่

Read more

เชียงใหม่แจ้งทุกอำเภอ ติดตามปัญหาหมอกควัน หากฝุ่นละอองเกินมาตรฐานต้องรีบแจ้งเตือน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้

Read more