“สำนักส่งเสริมนวัตกรรมฯ” เชิญผู้ประกอบการ สมัคร “PM AWARD 2020” รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

สำนักส่งเสริมนวัตกรร

Read more

จุรินทร์ จ่ายวันนี้ “ส่วนต่างเกษตรกรมันสำปะหลัง” โลละ 2.50 รายละไม่เกิน 30 ไร่ ชาวบ้านเฮได้เงินสูงสุด 23,000 บาทต่อราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศ

Read more

กระทรวงพาณิชย์ จัด “ตลาดเฉพาะสินค้า” ให้ทุกท่านอร่อยไม่อั้นกับ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน”

กระทรวงพาณิชย์ จัด ต

Read more

แฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ใช้ Lo

Read more