พาณิชย์ ช่วยประชาชน จัด “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Read more

“พาณิชย์ภาคเหนือ” จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้า GI

เมื่อช่วงเช้าวันที่ผ

Read more

“สำนักส่งเสริมนวัตกรรมฯ” เชิญผู้ประกอบการ สมัคร “PM AWARD 2020” รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

สำนักส่งเสริมนวัตกรร

Read more

จุรินทร์ จ่ายวันนี้ “ส่วนต่างเกษตรกรมันสำปะหลัง” โลละ 2.50 รายละไม่เกิน 30 ไร่ ชาวบ้านเฮได้เงินสูงสุด 23,000 บาทต่อราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศ

Read more

แฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ใช้ Lo

Read more