จุรินทร์ จ่ายวันนี้ “ส่วนต่างเกษตรกรมันสำปะหลัง” โลละ 2.50 รายละไม่เกิน 30 ไร่ ชาวบ้านเฮได้เงินสูงสุด 23,000 บาทต่อราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศ

Read more

กระทรวงพาณิชย์ จัด “ตลาดเฉพาะสินค้า” ให้ทุกท่านอร่อยไม่อั้นกับ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน”

กระทรวงพาณิชย์ จัด ต

Read more

แฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ใช้ Lo

Read more