เที่ยวชุมชน จากกลิ่นขุนเขาและใบชา “บ้านแม่แมะ” สู่เมืองของคนทำเงิน “หมื่นสาร”

ลงชุมชนท่องเที่ยวกัน

Read more

เที่ยวชุมชน 2 หมู่บ้าน 2 สไตล์ “บ้านน้ำต้น สล่าแดง” และ “บ้านดงป่างิ้ว”

“บ้านน้ำต้น สล

Read more

เยือน “ชุมชนชาวยอง” 200 ปี บ้านป่าตาล หนึ่งในหมู่บ้านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

“บ้านป่าตาล&#8

Read more

“เหมืองกุง” เปิดชุมชนสอน “ปั้นดิน” ให้พ่อแม่พาลูกหลานมาเรียนรู้ยามว่าง

บ้านเหมืองกุง ตำบลหน

Read more

“ท่องเที่ยวและกีฬา” ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดโครงการที่พักนักเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

อพท.เดินหน้าแผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒน

Read more