“แบงค์ชาติ” เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนธันวาคม 2562 หดตัวอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

ธปท.สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าว “เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2562”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562

เมื่อวันที่ผ่านมา ธน

Read more

(คลิป)ธปท.เผย ปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2562 การขยายตัวชะลอลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more