“สวพส.” เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง บูรณาการทุกภาคส่วน “เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส. โชว์ผลงานวิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” ปรับตัวและแก้ไขอย่างไร กับสภาพอากาศที่แปรปรวน

นักวิจัยสถาบันวิจัยแ

Read more

โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เสนอ ชุมชนคาร์บอนต่ำ…กุญแจสำคัญ “ลดโลกร้อน”

มูลนิธิโครงการหลวง แ

Read more

“เห็ด” ช่วยได้!!! นักวิจัย สวพส. แนะแนวทางใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่น ควัน และไฟป่า

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

คนรักสมุนไพรไม่ควรพลาด งานดีๆ กับ “สร้างสุขให้ชีวิต พิชิตโรคภัย ด้วยสมุนไพรในครัวเรือน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่ 10 – 16

Read more

สวพส. สัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. จัดงานโครงการหลวง 2562 ฉลอง 50 ปี พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติรพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

มูลนิธิโครงการหลวง ร

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส.ชวนคอกาแฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการลดมลพิษทางหมอกควัน ด้วยการดื่มกาแฟจากพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more