เปิดอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมสุขภาพ ครบรอบ 60 ปี” คณะแพทยศาสตร์ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณะแพทย์ฯ มช. ชี้แจ้งการแพร่ระบาด “โรคหัด”

ตามที่มีข่าวใน socia

Read more

นิทรรศการสัปดาห์วันศูนย์ดวงตา โดยคณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท

Read more