โปลิฯ – วัฒโนฯ จับมือลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้มีพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และอาจารย์สุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือด้านวิชาการตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ทั้งสองฝ่ายจึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

1.ความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่างสถาบัน
2.ความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา

การดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและตกลงร่วมกันระหว่างสองสถาบันในรายละเอียดเป็นกรณีๆไป วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ จะทำหน้าที่ประสานและจัดทำโครงการความร่วมมือกัน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้ได้นับจากวันที่ลงนามเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 3 ปี และหากมีเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการความร่วมมือกันได้ จะต้องแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบในระยะเวลาอันสมควร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *