จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคม!!! 5 อำเภอห้ามเด็ดขาด ส่วนที่เหลือต้องขออนุญาต

ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายภูดิส ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประชาสัมพันธ์มาตรการในการห้ามจุดและปล่อย หรือกระทำอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน และเพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ พ.ศ. 2559 และ พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

นายภูดิส ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีทั้งสิ้น 6 ข้อ โดยเนื้อหาพอสรุปได้ว่า ห้ามมิให้ปล่อยโคมหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศในเขตปลอดภัยการบิน (เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ) โดยเด็ดขาด ซึ่งมีด้วยกัน 5 อำเภอ ประกอบด้วย ทุกตำบลในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง , ต.ขัวมุง ต.ดอนแก้ว ต.ท่าวังตาล และ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี , ต.ดอนแก้ว ต.ริมใต้ และต.แม่สา อ.แม่ริม และ ต.หนองหาร อ.สันทราย โดยพื้นที่อำเภอ ตำบลอื่นนอกเหนือจากทั้ง 5 อำเภอนี้สามารถปล่อยโคมได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่ที่จะปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวันที่จะขอปล่อย

สำหรับวันที่จะอนุญาตให้ปล่อยได้ เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยฯ พ.ศ. 2559 ซึ่งในรอบปีกำหนดให้ขออนุญาตปล่อยได้เพียงแค่ 3 วัน ได้แก่ วันกระทงเล็ก ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งปี 2563 นี้ตรงกับวันที่-31 ต.ค. 63 โดยโคมลอย โคมไฟ ปล่อยได้ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ในวันนี้จะสามารถปล่อยโคมควัน หรือว่าวฮม ได้ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. วันที่สองที่ปล่อยได้คือ วันกระทงใหญ่ แรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 พ.ย. 63 ปล่อยได้ในเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ส่วนวันที่สามที่ปล่อยได้คือ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป

ส่วนโคมที่จะนำมมาปล่อยนั้นของให้เป็นเป็นโคมที่มีมาตรฐาน ผมช. 808/2552 โดยห้ามพ่วงหรือติด พลุ ดอกไม้ไฟ กับโคมที่จะปล่อย พร้อมกันนี้ตัวโคมต้องระบุชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิตอย่างชัดเจน นอกจากนี้ให้มีการรันหมายเลขประจำโคมเพื่อระบุจำนวนที่ผลิตด้วย

ทั้งนี้การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีบทกำหนดโทษตาม พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หากปล่อยในพื้นที่เขตปลอดภัยการบิน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และหากปล่อยให้พื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *