“สยาม ฮาร์บารล่า กรุ๊ป” ชูหลากผลิตภัณฑ์กัญชา ผ่านรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เปิดตัว “สยาม ฮาร์บารล่า กรุ๊ป” ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานของกลุ่มและบริษัทในกลุ่ม ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามศูนย์การค้าพรอมเมนาดา) โดยมี อาจารย์สมเด็จ เชตุพน ประธานกรรมการ สยามฮาร์บาล่ากรุ๊ปและบริษัทในกลุ่ม – Siam Harbala Group เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวที่มาของการจัดตั้งกลุ่มฯและทิศ
ทางการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำผลิตภัณฑ์ และนางสาวชลิตตาภัทร พรหมเทศ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ ร่วมงานด้วย

ซึ่งจากการผลักดันนโยบายการเปิดเสรีกัญชาและกัญชงโดยรัฐบาลในช่วงมา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงกัญชาและกัญชงได้ในเชิงการแพทย์และเศรษฐกิจนั้น ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีขั้นตอนและมีระบบ ได้รับการตอบรับในวงกว้างจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนของสังคมต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อมั่นว่า นโยบายนี้ฯจะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับการจัดงานเปิดตัวของ “สยาม ฮาร์บาล่า กรุ๊ป (Siam Harbala Group)” นับเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและพลังของภาคเอกชนที่มีต่อนโยบายข้างต้นของรัฐบาล กลุ่มฯนี้ ถือกำเนิดมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างและยกระดับการดำเนินธุรกิจสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลก ผ่านรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากหลายๆภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง และหน่วยงานราชการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ มีการนำเอาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต แปรรูป และสร้างคุณค่าของสมุนไพรท้องถิ่น อาทิ พลูคาว ชา รวมถึงกัญชาและกัญชง ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นจากความศรัทธาและเชื่อในคุณค่าของสมุนไพรไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะผู้บริหารของกลุ่มฯ ต่างก็มีความเชื่อว่าสมุนไพรและศาสตร์การนำเอาสมุนไพรมาใช้ในทางการแพทย์และในชีวิตประจำวันนั้นเป็นมรดกของคนไทย ที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ เป็นขุมสมบัติล้ำค่า สามารถนำมาสร้างคุณค่าให้กับชีวิต เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯนั้น ให้ความสำคัญกับการร่วมงานเป็นกลุ่ม Team Work ช่วยกันสร้างและเสริมในสิ่งที่ขาด ไม่เน้นกำไรสูงเหมือนประเทศทางตะวันตก เน้นการทำกำไรให้พออยู่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน และมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เติบโตร่วมกันไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สำหรับผู้บริหารและพนักงานของสยามฮาร์บาล่ากรุ๊ป ทุกคนเชื่อว่าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หรือศาสตร์พระราชา) นั้นคือทางรอดที่แท้จริงถาวรของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ สยาม ฮาร์บาล่า กรุ๊ป มีหลากหลายประเภท อาทิ คอมบูชะ (Kombucha) ชาสมุนไพรโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ ผสมใบกัญชา , น้ำพลูคาว ผสมน้ำรากกัญชาสกัด ที่รวมสุดยอดของสมุนไพรไทยเข้าด้วยกัน , เครื่องสำอาง บี-ไบรด์ เซรั่มพรีเมี่ยม สกัดจากน้ำมันกัญชาเข้มข้น , ยาหม่องผสมใบกัญชาสกัด / สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นชาเขียว , อาหารขนมคบเคี้ยว Chocolate – ปราศจากน้ำตาลทรายขาว , Cereal Bar / Fruit Bar ขนมคบเคี้ยว – ทำจากเมล็ดข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ท้องถิ่น , คุ๊กกี้ แยมผลไม้ ปราศจากน้ำตาลทรายขาว ผู้ป่วยเบาหวานทานได้ และอาหาร สำหรับสัตว์ (หมา แมว) เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก เป็นตัน

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ บริษัท สยามฮาร์บาล่า อินเตอร์เทรด จำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-4746974

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *