ททท. และ มาสเตอร์ แพลน ดึงพันธมิตรร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เผย Future Trends 2024 ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์ แพลน จำกัด จับมือพันธมิตร อาทิ Amari Watergate Hotel, Go Green Booking, Muvmi, Find Folk และ Greatter Good ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จัดงาน “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวณัฐพรรณ ตรีเดชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า งาน Amazing Sustainable Event : Business Matching Day จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน โดยขยายผลต่อยอดเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากเป้าหมาย Sustainable Tourism Goals: STGs และโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR ซึ่งจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลทุกมิติ

ทางด้าน นายมานีชาญ จ่าแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Matching และผู้จัดทำแพลตฟอร์มระบบจับคู่ธุรกิจ กล่าวว่า งานนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่ สำหรับกิจกรรม Business Matching ทางบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการช่วยจับคู่เจรจา ( AI recommendation) การนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ (Pre-Scheduled Appointment) ในการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดคู่เจรจาธุรกิจในงานกว่า 250 คู่ โดยเป็น Perfect Match มากกว่า 70 คู่ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้ประมาณ 70 ล้านบาท และจะเกิดการต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ กิจกรรม Go Green Matching : One Perfect Match สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) รูปแบบ Business to Business (B2B) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย ททท.เชิญผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ประเภทคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) และผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform รวมทั้งสิ้น 50 ราย จาก 5 ประเภทธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจที่พัก ธุรกิจเส้นทางการท่องเที่ยวหรือรายการนำเที่ยว ธุรกิจสปาหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้านอาหาร และร้านค้าหรือสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Seller)

ขณะที่ผู้ซื้อ (Buyer) มาจากบริษัทจัดนำเที่ยว (DMC) ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว (Travel Agent) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 30 ราย ถือเป็นเวทีที่สร้างโอกาสทางการขายและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

ต่อด้วยกิจกรรมการเผยเทรนด์ผู้บริโภคที่รับกับจุดแข็งของประเทศกับโอกาสการต่อยอดสู่การบริการทางการท่องเที่ยว โดยนางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต ของกลุ่มบริษัท บารามีซี่ ได้เผยเทรนด์ความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว (Future Trends 2024 Sustainable Tourism in Thailand) จากผลวิจัยล่าสุด โดยทิศทางกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของคนยุคใหม่ที่มุ่งนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 ประการ ได้แก่

• เที่ยวทำไม?: การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว จากอายุ เจนเนอเรชั่น เป็นวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง

• เที่ยวแล้วได้อะไร?: การแบ่งกลุ่มประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว จากประเภทแหล่งท่องเที่ยว เป็นประเภทประสบการณ์เน้นคุณค่าและประโยชน์เป็น Meaningful Travel

• เที่ยวลึกซึ้ง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสร้างทริปท่องเที่ยวให้เป็นสร้างแนวคิด Short Journey ให้ท้องถิ่นร่วม Co-Create โดย Localize และ Connect เป็นทริป

• เที่ยวเลือกได้และไม่ซ้ำ: การเสนอขาย จากขายเป็นแหล่งหรือเส้นทาง เป็นขายเป็นธีมที่มีทางเลือกใหม่ทั่วประเทศภายใต้ธีมเดียวกัน ตอบโจทย์ Amazing Hidden Unlimited

รวมถึงสรุปเทรนด์ผู้บริโภคที่รับกับจุดแข็งของประเทศกับโอกาสการต่อยอดสู่การบริการทางการท่องเที่ยว จากแนวโน้มผู้บริโภคทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.HEALTHY LIFE EXPECTANCY กลุ่มที่ต้องการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี 2. LEARN LIFE-LONG กลุ่มที่ต้องการจุดประกายการค้นหาและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 3.EXCITEMENT กลุ่มที่ต้องการความตื่นเต้น การผจญภัย การได้ค้นพบตัวตนของตัวเอง การสัมผัสประสบการณ์การเดินทางออกจากคอมฟอร์ทโซน และ 4. IMMERSIVE STORY กลุ่มที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากเสน่ห์และการโหยหาวันวาน และต่อด้วยเปิดเวทีเสวนาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ “ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทำเรื่องยั่งยืน อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยนายกฤษณ์ รุยาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยความสุขที่ไร่ใจยิ้ม นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนเนอรี่ เอสอี จำกัด และนางสาวพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ร่วมพูดคุย และนายณัฐวุฒิ ชวินกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Greatter Good รับหน้าที่พิธีกรภายในงาน

ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังตอกย้ำ DNA ขององค์กร ด้วยการกำหนดจัดงานแบบ Sustainable Event ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรม ที่จะช่วยให้เกิดขยะน้อยที่สุด โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จริง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภายหลังการจัดงาน ททท. จะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งภายในงานบริจาคแก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาว

ทั้งนี้ ททท. คาดว่ากิจกรรม Business Matching ครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสะท้อนความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างแท้จริงต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay หรือเว็บไซต์ : www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *