อุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง คืบหน้ากว่า 60% พบอุปสรรคหลายจุด แต่ร่วมแรงแก้ปัญหาผ่านไปด้วยดี

การขุดอุโมงค์ผันน้ำแ

Read more

“เซ็นทรัลพัฒนา” กางโรดแมปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ เสนอใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสำหรับฉีดวัคซีน เร่งให้ประเทศเกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา

Read more

รมช.มนัญญา ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้โรงพยาบาลสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดเชียงใหม่

รมช.มนัญญา ส่งมอบผลิ

Read more

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

พลิกโฉมประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้านเทคโนโลยีอวกาศ 12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย”

6 หน่วยงานวิทยาศาสตร

Read more

“ททท.เชียงใหม่” สืบจารีตล้านนาโบราณ ชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

“ลำพูน” เปิดบ้านให้อร่อย กับแคมเปญ “แอ่วม่วน กิ๋นลำ @ลำพูน” ได้เที่ยว ได้กิน ได้อร่อย ได้รางวัล

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ผ่านมา ศ.

Read more

“สวพส.” โชว์ผลงานชุมชนแม่จริม จังหวัดน่าน “ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ยผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 1

กระทรวงมหาดไทย โดยกร

Read more