“พระรอด” 1 ในเบญจภาคี พระดีแห่งล้านนาหริภุญชัยนคร

เป็นที่รู้กันดีว่า &

Read more

“หอคำหลวง” งดงามตระการตา ตามแบบฉบับ “ช่างสิบหมู่ล้านนา”

“หอคำหลวง&#822

Read more

“พระธาตุเจดีย์หลวง” สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล ตามความเชื่อลัวะและพราหมณ์

“พระธาตุเจดีย์

Read more

“พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธศิลปะล้านนาอันงดงาม ได้กราบไหว้บูชาถือเป็นมงคลแก่ชีวิต

ภายในบริเวณ “ว

Read more

“ไส้กรอกอีสาน” อาหารที่เกิดจากความรัก และภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร

“ไส้กรอกอีสาน&

Read more

“หอไตรล้านนา” สร้างเก็บพระไตรปิฎกและมุ่งบุญกุศล เชื่อว่าได้อานิสงส์เท่าสร้างวิหาร

ภายใน “วัด&#82

Read more

ซะป๊ะ “น้ำพริกล้านนา”

“น้ำพริก&#8221

Read more

“เมล่อน” หอม หวาน อร่อย กินดีมีประโยชน์หลากหลาย

เมื่อวันก่อนมีโอกาสไ

Read more