ตามรอย “พระแก้วมรกต” เมืองเหนือ

“พระพุทธมหามณี

Read more

“ผางประทีป” จุดบูชาเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ และเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิต

“ผางประทีป&#82

Read more

สารสกัด CBD จากกัญชง กับ ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องสำอาง

นักวิจัยจากสถาบันวิจ

Read more

“พระรอด” 1 ในเบญจภาคี พระดีแห่งล้านนาหริภุญชัยนคร

เป็นที่รู้กันดีว่า &

Read more

“หอคำหลวง” งดงามตระการตา ตามแบบฉบับ “ช่างสิบหมู่ล้านนา”

“หอคำหลวง&#822

Read more

“พระธาตุเจดีย์หลวง” สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล ตามความเชื่อลัวะและพราหมณ์

“พระธาตุเจดีย์

Read more

“พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธศิลปะล้านนาอันงดงาม ได้กราบไหว้บูชาถือเป็นมงคลแก่ชีวิต

ภายในบริเวณ “ว

Read more