อพท.เดินหน้าแผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒน

Read more

“พลังงานจังหวัดเชียงใหม่” สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนสร้างอาชีพ 

สำนักงานพลังงานจังหว

Read more

ลำพูน ภูมิใจเสนอ “สุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถนวัตกรรมจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย

Read more

นั่งรถราง ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเมือง “แพร่”

จังหวัดแพร่นั้น ขึ้น

Read more

สทป.ปั้นนักวิทย์รุ่นใหม่ โชว์ศักยภาพจรวดประดิษฐ์ พร้อมปิดฉากค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

พล.อ.ชนินทร์ จันทรโช

Read more

สทป. จุดประกายความคิด สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 7”

สถาบันเทคโนโลยีป้องก

Read more

ลอง…มา…”ลอง” แล้วจะรัก

มาเที่ยว “แพร่” ก็หล

Read more