ออฟฟิศเมท มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ออฟฟิศเมท มอบอุปกรณ์

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียน

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพ

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร ตำบลแม่กิ๊ แม่ฮ่องสอน

พิธีส่งมอบรถกู้ภัยขั

Read more

มูลนิธิเออเบิร์น ไลท์ (ประเทศไทย) จัด “แข่งขันฟุตบอล UL Cup ครั้งที่ 2”

มูลนิธิเออเบิร์น ไลท

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพ

Read more

(คลิป) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

Read more

น้ำท่วมไม่ไร้น้ำใจ ชาวเชียงใหม่แห่บริจาคเครื่องใช้และเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวร

Read more

“อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย” เปิดโครงการจิตอาสา โลกสวยด้วยหัวใจสีเขียว ภายใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาจำนวน 10 แห่ง

ณ อุทยานแห่งชาติดอยส

Read more