รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เชียงราย ภายใต้โครงการคุซะโนะเนะ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบรถพยาบาล แ

Read more

สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น…สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแนะนำตัว “นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ” กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คนใหม่

  สถานกงสุลใหญ่

Read more

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2019”

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบ

Read more