ไขความลับ “ประธานโฮจิมินห์” ที่ “พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์”

เรื่องราวในอดีตนั้นน่าค้นหาเสมอ และที่ “บ้านดง” ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ก็มีอดีตให้เราค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตของ “ประธานโฮจิมินห์”…วีรบุรุษผู้ปลดแอกเวียดนาม…ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ นาม “พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์”

เรื่องราวของชาวเวียดนามในสยามนั้น ต้องเล่าย้อนกลับไปครั้งสมัยอยุธยา ซึ่งชาวเวียดนามได้เข้ามาอาศัยอยู่ในสยามตั้งแต่สมัยอยุธยา จากสาเหตุของการกดดันและการปราบปรามของผู้นำ ที่กระทำต่อชาวเวียดนามผู้นับถือศาสนาคริสต์ โดยการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ มาอาศัยอยู่ที่อยุธยา จันทบุรี มะริด ตะนาวศรี และพิษณุโลก อย่างอิสระตามวิถีของตน จนในรัชกาลที่ 3 การปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ที่มีชาวเวียดนามบางส่วนเข้าร่วม ได้ถูกต้อนมาเป็นเชลย และโปรดให้ไปช่วยเสริมความเข้มแข็งของกองเรือรบสยามที่จันทบุรี เพราะมีความชำนาญทางการต่อเรือและเดินเรือ ส่วนที่เหลือถูกส่งไปตามหัวเมืองภาคเหนือ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ในการอพยพมาสยาม ด้วยเหตุผลทางศาสนาของคนเวียดนาม ทรงโปรดให้ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วสยาม นอกจากนี้ยังทรงมีพระบรมราชโองการให้ผู้ปกครองหัวเมืองลาว จัดลาดตระเวนเกลี้ยกล่อมให้ชาวเวียดนามลี้ภัยเพราะความอดอยากเนื่องจากภัยแล้ง เดินทางเข้ามาอยู่ในสยาม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ทำมาหากินอยู่ในเขตเมืองนครพนมและสกลนคร ให้หักร้างถางพง ทำไร่ไถนา เพื่อให้บ้านเมืองบริบูรณ์ขึ้น อันเป็นการทำนุบำรุงประเทศให้มั่นคงอีกทางหนึ่ง

ส่วนการเข้ามาของคนเวียดนามในพิจิตรนั้น เริ่มต้นที่กลุ่มของ ฟาน โบ่ย โจว กองกำลังรักชาติหรือขบวนการกู้ชาติที่สำคัญของเวียดนาม ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการของสยาม จนกระทั่งใน พ.ศ. 2457 ฟาน โบ่ย โจว เดินทางมาจากญี่ปุ่น และมาขอที่พักอาศัยในสยาม ทางการสยามจึงจัดที่พักให้ ฟาน โบ่ย โจว และลูกศิษย์มาพักอาศัยที่ บ้านถ้ำ เมืองปากน้ำโพ ซึ่งกลุ่มบุคคลสำคัญนอกจากจะมี ฟาน โบ่ย โจว ยังมี ดั่ง ทุก เหือ และดั่ง กวิ่ง แอ็ง หรือบ่าญอ สหายร่วมอุดมการณ์ระดับผู้นำ ถูกส่งตัวมาจากเวียดนามเพื่อดูแลเด็กๆชาวเวียดนาม ต่อมาทางฝรั่งเศสกดดันสยามอย่างหนักให้ปราบปรามการเคลื่อนไหวของกลุ่มกู้ชาติเวียดนาม จึงทำให้กลุ่มกู้ชาติเวียดนามที่ปากน้ำโพต้องหลบหนีไปที่บ้านดง จังหวัดพิจิตร

ใน พ.ศ.2457 สยามได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ในฝ่ายพันธมิตร ซึ่งมีฝรั่งเศสร่วมด้วย ฝรั่งเศสจึงใช้ความเป็นพันธมิตรนี้กดดันสยาม ไม่ให้สนับสนุนกลุ่มกู้ชาติเวียดนาม ทำให้ ดั่ง ทุก เหือ และดั่ง กวิ่ง แอ็ง ได้ย้ายไปสร้างฐานที่มั่นในบ้านดง จังหวัดพิจิตร แต่ตั้งอยู่ได้ 3 ปี ก็ต้องปิดตัวลง จนใน พ.ศ.2462 ดั่ง ทุก เหือ และบ่าญอ ร่วมมือกันฟื้นฟูบ้านดงอีกครั้ง และคราวนี้สามารถรวบรวมชาวเวียดนามได้มากขึ้น บ้านดงจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการฝึกอบรมด้านการเมืองแก่เยาวชน และนักปฏิวัติ

โดยบ้านดงแห่งนี้ ในช่วงที่ขบวนการกู้ชาติเวียดนามเคลื่อนไหวปฏิวัติในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎคมปี 2471จนถึงปลายปี 2472 “ประธานโฮจิมินห์” ได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตรเป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งมีหนังสือได้เขียนว่าประธานโฮจิมินห์อยู่ที่จังหวัดพิจิตรเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่บางเล่มก็บอกว่าประธานโฮจิมินห์อาศัยที่นี่เป็นเวลา 4 เดือน ก่อนที่จะไปรณรงค์การปฏิวัติยังไปจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน เช่น อุดรธานี สกลนคร และนครพนม

สำหรับ “พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างไทยกับเวียดนามด้วย โดยแม้ที่นี่จะเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์เล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหามากมาย เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ซึ่ง “คุณสมพร เล็กอุทัยพานิช” ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เอ่ยว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เดิมเป็นสุสานของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญและน้ำใจของประชาชนที่นี่ต่อประธานโฮจิมินห์ และชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอาศัยที่บ้านดงเป็นที่แรก ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 9 โซนด้วยกัน ได้แก่

“โซนสายสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม” : ย้อนดู-ไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2376 – 2497 “โซนบ้านดงในอดีต” พาชมภูมิศาสตร์และบุคคลสำคัญในบ้านดง ภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ และอาหารเวียดนามที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน “โซนประธานโฮจิมินห์ ผู้กอบกู้เอกราชเวียดนาม” เล่าถึงประวัติของประธานโฮจิมินห์ผ่านบันทึกส่วนตัว ภาพถ่ายในเหตุการณ์สำคัญๆ และข้าวของเครื่องใช้ของประธานโฮจิมินห์ “โซนภูมิศาสตร์บ้านดง จังหวัดพิจิตร” เรียนรู้ภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ของบ้านดงในอดีต “โซนชุมชนบ้านดง” บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์พิจิตร และภูมิหลังการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านดงของชาวเวียดนามในอดีต “โซนความลับที่บ้านดง” แอบดูภารกิจของประธานโฮจิมินห์ที่เข้ามาสู่บ้านดง สถานที่เคลื่อนไหวแห่งแรกในสยาม “โซนการเคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์ ในสยาม” ติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวสู่อุดรและนครพนม ตามลำดับ “โซนบากบั่นปลดแอก” บอกเล่าถึงการเดินทางอันตรากตรำในการเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกเวียดนาม และ”โซนวีรบุรุษ” เล่าถึงเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ของประธานโฮจิมินห์ “วีรบุรุษของเวียดนาม” ผ่านภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

งานนี้หากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยว “พิจิตร” ก็อย่าลืมบรรจุ “พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์” ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวด้วย มาแล้วท่านจะรู้ว่าจังหวัดเล็กๆอย่างพิจิตร นอกจากจะน่ารักแล้ว ยังมีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนอีกด้วย…!!!

…………………………………………………………………….

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9 โมงเช้า จนถึง 5 โมงเย็น (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์ 087-1988699 หรือ 056-039869 www.bandonghochiminhmuseum.com

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *