“กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเทศบาล หวังพลิกโฉมแม่เหียะ ชูนโยบาย “เมืองแม่เหียะที่แรกที่ทุกคนต้องนึกถึง”

“กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” วันนี้ที่รอคอยหวังพลิกโฉมเปลี่ยนนายกคนใหม่ ผู้ท้าชิงว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ จากกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ และว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 3 เขต และผู้เชี่ยวชาญคนดัง คนรุ่นใหม่ร่วมทีมที่ปรึกษา วางแนวนโยบายเปลี่ยนโฉมเมืองแม่เหียะ ลงสนามสู้ศึกขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้เมืองแม่เหียะ ชูนโยบายเมืองแม่เหียะที่แรกที่ทุกคนต้องนึกถึง ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาใจคนทุกบริบท หวังคว้าชัยยกทีม

กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ และทีมผู้บริหาร จัดแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อลงสมัครในการเลือกตั้ง ตามประกาศของสำนักกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

งานนี้กลุ่มว่าที่ผู้สมัครได้จัดแถลงวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัตนาเมืองแม่เหียะโดย ได้รวมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็น นโยบาย เพื่อพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองแม่เหียะ พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองแม่เหียะได้อย่างตรงจุด

ชูแม่เหียะแหล่งเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ การพัฒนาเมืองแม่เหียะของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองแม่เหียะให้พร้อมในทุกมิติ สร้างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจร้านค้าผู้ประกอบการ ตลาด และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยประชากรเมืองแม่เหียะ

กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองแม่เหียะ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี

การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ มีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองแม่เหียะมีความแต่ต่างกันครบทุกกลุ่ม มีลักษณะของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทุกบริบทเพื่อไทยแม่เหียะยืนยันจะวางแนวปฏิบัตกำหนดนโยบายอย่างตรงจุดครบทุกบริบท

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองแม่เหียะ มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป

เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี ตั้งศูนย์ความปลอดภัยแม่เหียะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายอุบัติเหตุสาธารณสุข พยาบาลฉุกเฉิน และดับเพลิงสาธารณภัยในระบบต่างๆเชื่อมต่อถึงห้องวอร์รูมที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมง ชูความปลอดภัยทุกจุดทุกซอยในเมืองแม่เหียะ นำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวางทั่วเขตเทศบาลแม่เหียะ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล

นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาเชื่อมต่อเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะ จัดตั้งทีมกีฬา อาทิ ทีมฟุตบอลแม่เหียะพลิกฟื้นวงการกีฬาทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการจัดกีฬามหกรรมต่างๆ รวมไปถึงนำทรัพยากรที่ดีและยุทธศาตร์ที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ชูนโยบายกว่า 20 ปีแล้วที่เราไม่เคยเปลี่ยนแม่เหียะดีได้กว่าเดิม เน้นย้ำนำเทคโนโลยีรู้แบบที่ทันสมัยจากทั่วโลกมาปรับใช้ทำได้ทันที

สำหรับความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยแม่เหียะ เนื่องจากว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากได้ทำหนังสือถึงพรรคเพื่อขออนุญาติใช้โลโก้ใส่เสื้อพรรค และเพลงของพรรคบัดนี้ได้รับอนุญาติจากพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอย่างไรก็ดีทางทีมเพื่อไทยแม่เหียะมีแผนที่จะนำนโยบายจากพรรคเพื่อไทยส่วนที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ มาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

โดยทีมผู้บริหาร “กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” ได้แก่ นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล นายชุติพนธ์ ดาววงค์ นายหิรัญ เมืองมูล นางสาวโชติกา กรรณ์ไทย นายเทวินทร์ จี้วรรณ์ นายนพรุจ ปพนธราภิวัฒน์ และนายณัฏฐชัย ฉิมดี

ส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ เขต1 นายสุพงษ์ คำจา สมาชิกสภา นางจิตตานันท์ ฉิมดี สมาชิกสภา นางอำพร อินตารักษา สมาชิกสภา นายเอนก หมื่นทิพพา สมาชิกสภา และนายวันชัย ผิวทองงาม สมาชิกสภา นายบันลือศักดิ์ อุทรา สมาชิกสภา / เขต2 นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ สมาชิกสภา นายภัทรพล พิมลทิพย์ สมาชิกสภา นายธวัชชัย จันต๊ะ สมาชิกสภา นายนพพร นุ่มกรรณ์ สมาชิกสภา และนายมนูญ ง่วนหอม สมาชิกสภา นางอารีย์ ใจจุมปา สมาชิกสภา / เขต3 นายประเชิญ เมฆรา สมาชิกสภา นายธารารัตน์ ฐานคุณ สมาชิกสภา นายวรวิทย์ สิงห์โทราช สมาชิกสภา นายองค์อาจ แก้วโขง สมาชิกสภา นายอนุรักษ์ ปัญญา สมาชิกสภา และนายศรี ก้อนแก้ว สมาชิกสภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *