“วัดศรีมุงเมือง” เจดีย์ม่าน วิหารลื้อ

บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “ชุมชนชาวไทลื้อ” ขนาดใหญ่ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ ภายในหมู่บ้านมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “วัดศรีมุงเมือง” ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน

“วัดศรีมุงเมือง” หรือ “วัดลวงเหนือ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1944 โดยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 ตามหลักฐานที่แสดงในใบวิสุงคามสีมา ซึ่งลงพระปรมาภิไธย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วัดศรีมุงเมือง เป็นวัดประจำหมู่บ้านลวงเหนือ อันเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทลื้อมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงมีการทะนุบำรุงรักษาวัดศรีมุงเมืองแห่งนี้มาเป็นอย่างดี จึงทำให้วัดศรีมุงเมืองยังคงความสวยงาม โดยเฉพาะปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ เจดีย์ศิลปะแบบพม่า ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1944 ซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากเจดีย์ศิลปะแบบพม่าแล้ว ภายในวัดยังมีวิหารศิลปะและสถาปัตยกรรมไทลื้อที่มีความวิจิตรงดงามอีกด้วย จนทางวัดได้รับการขนานนามว่า “เจดีย์ม่าน วิหารลื้อ” ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ 5 องค์ ได้แก่ พระเจ้าหลวงเมืองลวง พระเจ้าอุ่นเมือง พระเจ้านาคะ พระเจ้าขวัญเมือง และพระเจ้ามิ่งเมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *