“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีมอบรถตู้ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ พร้อมด้วยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์ฯที่มีบุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน เป็นต้น แต่มีเด็กพิการจำนวนน้อยคนที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ แห่งนี้เองได้ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางและปัญหาอื่น ๆ และยังพบว่ามีเด็กที่พิการอย่างหนักจนไม่สามารถเดินทางได้ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบรับส่งเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯได้ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นงบประมาณมูลค่า 1,687,100 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กพิการสามารถเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯได้ ขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้ ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *