กสทช. ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และนิด้า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2564 ภูมิภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2564 ภูมิภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องนิมมาน โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมได้มีการแนะนำโครงการเบื้องต้น พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน และดร.บัณฑิตตั้ง ประเสริฐกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับประเด็นการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องการปรับปรุงโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคลื่นคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีการ workshop กลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในที่ประชุม

ซึ่งการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมนักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นคับคั่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *