หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว”

หน่วยพัฒนาการเคลื่อน

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์โรงพยาบาลสันป่าตอง ตามโครงการคุซะโนะเนะ

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การส

Read more

สนทนาโต๊ะกลม มองปัญหายาเสพติดไทย โดย “DEA” และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด

ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯเชียงใหม่

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พิธีส่งมอบรถ “

Read more

“มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต” จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย “Sip With Love to Grandpa & Grandma”

เมื่อวันที่ผ่านมา &#

Read more