“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯเชียงใหม่

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พิธีส่งมอบรถ “

Read more

“มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต” จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย “Sip With Love to Grandpa & Grandma”

เมื่อวันที่ผ่านมา &#

Read more

ชมรม K SME Network ภาคเหนือ จัดกิจกรรม CSR KNorth “ปันยิ้ม ปันสุข ให้น้องชาวศรีสังวาลย์เชียงใหม่”

ชมรม K SME Network ภ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารหอพัก

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนเพื่อจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“ซัมมิท แคปปิตอล” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดาราภิรมย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

Read more