เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าการปรับปรุง “คลองแม่ข่า” นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมการพัฒนาสองฝั่งคลอง

เทศบาลนครเชียงใหม่ น

Read more

“แม่ข่าสวยใส” พร้อมเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเชียงใหม่ ด้วยภาพฝาผนังริมคลอง

จังหวัดเชียงใหม่ ร่ว

Read more