ไหว้ “พระนอน” เชียงใหม่

“พระพุทธรูป&#8

Read more

“พระนอนหนองผึ้ง” พระนอนในตำนานพระเจ้าเลียบโลก

ตำนานเกี่ยวกับ &#822

Read more

เข้า “วัดสันติธรรม” ชมและกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ไทย ใน “พิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์”

หลายต่อหลายวัดในจังห

Read more

“อุโบสถเงิน” วัดศรีสุพรรณ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9”

“ย่านวัวลาย&#8

Read more

“วัดสวนดอก” วัดในเวียงสวนดอก

“วัดสวนดอก&#82

Read more

จิตรกรรมฝาผนัง “วิหารลายคำ” ผลงานการประชันฝีมือของ สองช่างเขียนชั้นครู

“วิหารลายคำ&#8

Read more

“วัดศรีดอนไชย” วัดประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร” 1 ใน 5 พระพุทธรูปที่พระยามังรายทรงปั้น

ในเขตตัวเมืองเชียงให

Read more

วัดพระสิงห์ฯ 1 ใน 10 วัดของประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา

วัดสำคัญๆในเชียงใหม่

Read more