“อุโบสถเงิน” วัดศรีสุพรรณ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9”

“ย่านวัวลาย” เป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “เครื่องเงิน” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อเครื่องเงินเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของที่นี่แล้วนั้น ก็ย่อมมีสิ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่ไม่ธรรมดา นั่นก็คือ “พระอุโบสถเงิน” หลังแรกของโลก ที่ตั้งสวยเด่นอยู่ใน “วัดศรีสุพรรณ”

“พระอุโบสถเงิน” วัดศรีสุพรรณ เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สร้างขึ้นจากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินบริสุทธิ์ เงินผสม อลูมิเนียม และดีบุก โดยฝีมือและภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเงินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมากว่า 200 ปี ซึ่งเงินบริสุทธิ์นั้นจะใช้ประดับในส่วนที่สำคัญและปลอดภัย อาทิ ฉัตรบนยอดหลังคา และซุ้มสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนวัสดุเงินผสม อะลูมิเนียม และดีบุก จะสลักลวดลายเป็นภาพสามมิติ ลวดลายนูนสูง-นูนต่ำ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา สัญลักษณ์แทนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน ประดับตกแต่งส่วนอื่นๆทั้งหลัง

ซึ่งภายนอกและภายในพระอุโบสถ ประดับตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรบรรจงและมีลวดลายอ่อนช้อย ภายในพระอุโบสถจะแสดงถึงการเคารพสักการะในพระรัตนตรัย และภายนอกแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยบูรณาการกับมิติทางพุทธศาสนา โดยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงปณิธานร่วมกันของคณะศรัทธาผู้สร้าง เพื่อ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9”

นอกจากนี้ภายในยังประดิษฐาน “พระเจ้าเจ็ดตื้อ” อายุ 500 กว่าปี เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง พระเจ้าเจ็ดตื้อ นี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพระพุทธปาฏิหาริย์ฯว่า “ตลอดเวลาที่ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดศรีสุพรรณมากว่า 500 ปี ได้แสดงปาฏิหาริย์ลงสรงน้ำในสระข้างโบสถ์ ได้โปรดเมตตาให้ผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ด้วยศีลธรรมที่มาขอพรให้สมปรารถนา โดยเฉพาะผู้หญิง จึงได้อีกนามหนึ่งว่า “พระพุทธปาฏิหาริย์ มิ่งขวัญพระเมืองแก้ว นพบุรีศรีนครเชียงใหม่” และยังมีนักพลังจิตหรือผู้มีญาณพิเศษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงพลัง 3 คู่ คือ พลังหยิน – หยาง พลังร้อน – เย็น และพลังเงิน-ทอง ในองค์หลวงพ่อพระเจ้าเจ็ดตื้ออีกด้วย”

( หมายเหตุ : พระอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สตรีห้ามเข้า เนื่องด้วยใต้ฐานอุโบสถเป็นเขตพัทธสีมา ฝั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมีค่า คาถาอาคมและเครื่องรางของคลังไว้กว่า 500 ปี อาจก่อให้เกิดความเสื่อมแก่สถานที่หรือตัวสุภาพสตรีเองตามจารีตล้านนา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *