เที่ยวเพลิน แถมความรู้ ที่ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ใช่เพียงแค่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเท่านั้น ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางอีกด้วย ซึ่งสามารถมาเที่ยวกันได้เพลินๆตลอดทั้งวัน แถมทั้งยังได้ความรู้ติดตัวกลับออกไปอีกด้วย โดยที่นี่จะมีอะไรให้เที่ยวบ้างนั้น เราเข้ามาดูกัน???

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” กันก่อนที่ “พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะฯ”

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะฯ เป็นสถานที่ที่พร้อมมอบความรู้ให้ทุกท่าน เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหิน ที่มีต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างใส่ใจ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 7 โซนด้วยกัน ได้แก่

โซน 1 : นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อความมั่นคงของไทยการสำรวจและทรงให้สงวนถ่านหิน ไว้สำหรับใช้ในราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานไทย

โซน 2 : จักรวาล โลก และถ่านหิน
กำเนิดจักรวาลจากเหตุการระเบิดครั้งใหญ่ สู่การรวมตัวกันของมวลสารและพลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว กาแล็กซี และ “โลก” ของเรา ความเปลี่ยนแปลงกว่าหลายพันล้านปี จนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ “ถ่านหิน”

โซน 3 : จากผืนน้ำและแผ่นดิน
แอ่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพื้นที่แห่งนี้ บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน

โซน 4 : พลังงานขับเคลื่อนไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย การพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่อดีต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตราการในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ เสริมสร้างความมั่นคง

โซน 5 : มุ่งสู่อนาคต
พลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ

โซน 6 : จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าที่มีมานานนับพันปี จากการค้นพบไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแสไฟฟ้า ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

และ โซน 7 : แม่เมาะ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจะมีความรู้ให้ได้สัมผัสกันแล้ว ยังมี “สกายวอล์ค” เป็นจุดชมวิว ให้ทุกท่านได้ชมวิวของเหมืองกันด้วย

ได้ความรู้กันไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง มาสนุกกันแบบเด็กๆ ซึ่งที่บริเวณถัดจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทุกท่านที่มาเยือนจะได้สนุกสนานไปกับการเล่น “สไลด์เดอร์” โดยเป็นสไลด์เดอร์ธรรมชาติที่นำยางรถยนต์มาแปลงสภาพให้เป็นตัวสไลด์เดอร์ สไลด์ลงไปตามเนินหญ้า ที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ที่ได้เล่นไม่น้อย

เท่านี้ยังไม่พอ ในห้วงบรรยากาศของความหนาวเย็นเช่นนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้สวยขึ้นอีกเท่าตัว ด้วยความสวยงามของทุ่งดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุ่งดอกบัวตอง” บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ใน “สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” บริเวณภูเขาเทียมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเหมือง โดยทุ่งแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่ สามารถชมวิวของทุ่งที่แทรกตัวอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีฉากหลังเป็นแผ่นน้ำและวิวภูเขาที่งดงามของบ่อเหมือง

พร้อมกันนี้ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังมี “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” ให้ได้สัมผัสกันอีกด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง “นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล” ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) กล่าวว่า “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 นี้ (MAEMOH FESTIVAL 16th) นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ที่ได้ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้และถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงเติ๋นลอยฟ้า หรือ ระเบียง หรือชานบ้าน สำหรับรับชมภาพมุมสูงของทุ่งดอกไม้และชมภาพมุมสูงบ่อเหมืองแม่เมาะได้กว่า 180 องศา และในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวยังจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับทุ่งดอกแอลอีดี และอุโมงค์แอลอีดีอีกด้วย”

ครบเครื่องเรื่องการท่องเที่ยวเช่นนี้ วันหยุดนี้หากมีเวลาว่าง ก็ขับรถมาเที่ยวกันได้ มาเที่ยวกันเพลินๆ เดินดูดอกดูสวนให้เจริญหูเจริญตา สร้างสุขให้วันหยุดของคุณมีค่า!!! ที่ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-254295

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *