อุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง คืบหน้ากว่า 60% พบอุปสรรคหลายจุด แต่ร่วมแรงแก้ปัญหาผ่านไปด้วยดี

การขุดอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีความก้าวหน้าทั้งโครงการฯกว่า 60% พบอุปสรรคหลายจุด อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ แต่ทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน คณะที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ร่วมแรงแก้ไขปัญหาจนผ่านพ้นไปด้วยดี

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รายงานความก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการฯดำเนินมาได้กว่า 60% แล้ว เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.0879% โดยผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผลงานรวม 61% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.166%

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 30 % เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.30% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 99% สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผลงานการก่อสร้างรวม 59% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.021% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร บริษัท ไรท์ทัลเนลสิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 73% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.025% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร ผลงานการก่อสร้าง 41.013% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.0169% บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญา ทั้ง 4 สัญญานั้น มีความแตกต่างกันไป อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งการขุดเจอธารน้ำใต้ดินเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน คณะที่ปรึกษา และผู้รับจ้างได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมถึงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างฯ ก็ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลา และติดตามการดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *