“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่” ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีมอบรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสะเอียบดังกล่าว จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดยมีนายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ นายวิเชียร อนุสาสนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเป็นผู้รับมอบ

ตำบลสะเอียบ ตั้งอยู่ในอำเภอสองทางตอนเหนือของจังหวัดแพร่ ห่างจากใจกลางอำเภอสองไปทางเหนือประมาณ 38 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ประมาณ 87 กิโลเมตร ตำบลสะเอียบมีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 790 ตารางกิโลเมตรและร้อยละ 90 เป็นที่ราบสูงและภูเขา ซึ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง ไฟป่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณป่าไม้รวมถึงในเขตวนอุทยาน ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและกลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง อีกทั้งบริเวณพื้นที่ราบเล็กๆในเขตที่รับผิดชอบนั้นมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นและบ้านส่วนใหญ่สร้างง่ายๆ จากไม้แบบดั้งเดิมของชาวเขา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้น้ำจากภูเขาในครัวเรือนจึงมักได้รับผลกระทบโดยตรงในยามที่ปริมาณน้ำฝนน้อยลง โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ที่มีอยู่เพียงคันเดียวในขณะนี้ก็เสื่อมสภาพตามการถูกใช้งานมานานถึง 13 ปี ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเป็นงบประมาณมูลค่า 3,010,000 บาท ในการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ 1คัน และทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่า รวมถึงสามารถให้บริการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านและการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้ ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *