ชลประทานลำพูน ชู “ฝายหนองสลีก” ฝายพับได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

โครงการชลประทานลำพูน ชู “ฝายหนองสลีก” หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นฝายที่ได้รับการปรับปรุงเป็นฝายพับได้ สามารถเพิ่มการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิง ป้องกันและบรรดเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักหน้าฝาย

นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน กล่าวถึงฝายหนองสลีก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ว่า ฝายหนองสลีกเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นฝายทดน้ำกั้นแม่น้ำปิง เป็นแนวตรงขวางลำน้ำ มีความยาวสันฝาย 139.60 เมตร ความสูง 3.80 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงเป็นฝายยาง จำนวน 5 ช่องๆ ละ 24 เมตร ยาวรวม 120 เมตร และประตูระบบทรายขนาด 5 เมตร จำนวน 4 ช่อง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายหนองสลีกมีความยาวประมาณ 13.10 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากฝาย 12,400 ไร่

จากการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง ฝายหนองสลีก (ฝายยาง) ได้เกิดการชำรุดเสียหายโดยสิ้นเชิงจำหนวน 2 ช่อง และอีก 3 ช่อง ไม่สามารถควบคุมและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาการบริหารการจัดการน้ำในฤดูฝน และฤดูแล้งไม่สามารถทดน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2564 ทางโครงการชลประทานลำพูนได้นับงบประมาณในการปรับปรุงฝายหนองสลีกให้เป็น “ฝายพับได้” เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักหน้าฝายให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 300,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาตรเก็บกัก 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตร

ฝายหนองสลีกเป็นฝายพับได้ที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง สามารถสั่งการและควบคุมการพับประตูฝายได้จากระยะไกลผ่านทางสมาร์ทโฟนตลอด 24 ชั่วโมง นับได้ว่าการได้รับงบประมาณมาปรับปรุงฝายหนองสลีกในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *