ททท. สำนักงานเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ภายใต้แคมเปญ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพะเยาด้วยแคมเปญ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” นำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว 9 กลุ่ม เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพะเยา พร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ตามความสนใจของตนเอง ในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ย.2565 ต่อเนื่องตลอดปี 2566

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามทิศทางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2566 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพ ทั้งคนไทยและต่างชาติ และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ตามทิศทางของ ททท.ที่ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย 2022-2023 ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” สำหรับตลาดในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคเหนือที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แสนพิเศษผ่านความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อาหารการกิน และกิจกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองรองในภาคเหนือผ่านการขับรถเที่ยว Road Trip ภายใต้แคมเปญ “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายใต้ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวให้แตกต่างไปจากเดิม และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ททท.สำนักงานเชียงราย จึงได้จัดโครงการ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว ภายใต้ 9 Amazing (Amazing Nature, Amazing Fruit & Foods, Amazing Cultures, Amazing CBT, Amazing Art & Temple, Amazing Coffee & Tea, Amazing Event & Festival, Amazing Green Season) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังพะเยามากขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน ททท. สำนักงานเชียงราย จึงร่วมกับจังหวัดพะเยา, อำเภอแม่ใจ, ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ในธีม “จิบกาแฟ….แลทะเลหมอก” เพื่อให้เกิดการรับรู้ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ต่อเนื่องตลอดปี 2566 และเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้แคมเปญ “หนาวนี้…ที่แม่ใจ” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 -12.00 น. ณ เขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว Campaign “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดย ททท.สำนักงานเชียงราย และโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Phayao Hill Tribe Coffee) โดยศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา, การแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และการขับเคลื่อนงานพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมปล่อยตัวคาราวาน….แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าตัว เพื่อเปิดตัวเส้นทางชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟแห่งใหม่ (ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง) โดยอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาสัมผัสการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาภายใต้แคมเปญ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” และมาสัมผัส 3 หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้และขุนเขาเขียวขจีล้อมรอบ อากาศหนาวเย็น เงียบสงบ ทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน ชมทะเลหมอกยามเช้า เรียนรู้วิถีชีวิต และมีกิจกรรมภายในชุมชน ให้บริการนักท่องเที่ยว ในหมู่บ้าน “ปางปูเลาะ” มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม ชิมอาหารชนเผ่าอิ่วเมี่ยน และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ มีร้านกาแฟ มีถ้ำประกายเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ระยิบระยับเหมือนเพชร ถัดจากบ้านปางปูเลาะยังมีหมู่บ้าน “ผาแดง” แหล่งปลูกกาแฟพันธ์อาราบิก้าคุณภาพดีรสชาดอร่อย มีจุดกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะมาสัมผัสไอหนาว, ชมทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า สัมผัสวิถีคนเมี่ยน ภูผาแดง และถัดจากบ้านผาแดง จะเป็นหมู่บ้าน “ป่าเมี่ยง” เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี มีทัศนียภาพสวยงาม มีจุดตั้งแคมป์ มีเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่า เดินท่องเที่ยวในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวลีซู เส้นทางท่องเที่ยว “ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง” ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นชุมชนท่องเที่ยว Unseen และเป็นหนึ่งใน Amazing CBT ที่ทาง ททท.สำนักงานเชียงราย ชอเชิญชวนทุกท่านได้มาเปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น มาจิบกาแฟ..ชมทะเลหมอก ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม และส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจที่ได้แก่คนที่คุณรัก

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาสัมผัสการความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว 9 กลุ่ม ภายใต้แคมเปญ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ย.2565 ต่อเนื่องตลอดปี 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, www.checkinphayao.com เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *