ททท.เชียงราย เชิญร่วมงานบุญ ประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมทำบุญในงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การทำบุญตานข้าวใหม่ หรือ ทำบุญเดือน 4 เป็ง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ) พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือ ถือว่าเป็นวัน 4 เป็ง เป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่ได้เก็บเกี่ยวจากนาเข้ายุ้งฉางที่บ้านแล้วจะนำมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ตานขันข้าว อุทิศไปให้พ่อแม่ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และอุทิศผลบุญบูชาพระแม่โพสพตลอดถึงเจ้าที่ผืนนา ก่อนที่จะนำมารับประทาน จากอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบันได้มีการปรุงอาหารที่ทำจากข้าวใหม่ ทั้งข้าวหลาม ข้าวจี่ ข้าวต้ม ข้าวเหนียว ขนมเทียน ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาล และน้ำอ้อย จัดเป็นสำรับอาหารถวายพระ หรือนำข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียวนึ่งสุกนำมาใส่บาตรถวายพระสงฆ์

เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนของจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา, วัฒนธรรมพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย, หอการค้าจังหวัดพะเยา, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา, ชมรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา, สมาคมบิสคลับพะเยา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพะเยา ได้จัดงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาและวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมภายในงานประเพณี ในวันแรก 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30-20.00 น. จะมีกิจกรรมประกวดธิดาข้าวทิพย์ คัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย การคัดเลือกบุคลิกภาพและทำพิธีเสี่ยงทาย เพื่อทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์ ก่อนจะนำเข้าขบวนแห่ทางน้ำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีโคมคำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ สำหรับถวายพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมือง ที่เคารพบูชาของชาวล้านนาโดยเฉพาะ โดยจะนำ “ข้าวทิพย์” ที่ทำมาจากข้าวใหม่ และอาหารที่ปรุงจากข้าวใหม่ อาทิเช่น ข้าวหลามทุบ น้ำอ้อย ข้าวต้ม ข้าวหนม เพื่อให้สื่อถึงที่มาจากประเพณีตานข้าวใหม่แบบเดิมของท้องถิ่น นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการประกวดข้าวหลาม ข้าวต้ม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา, การประกวดอาหารขันโตกพื้นเมืองแบบสร้างสรรค์

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใส่บาตรข้าวใหม่ และร่วมพิธีพายเรือแห่ข้าวทิพย์ ที่มีความสวยงามอลังการหนึ่งเดียวในโลก ที่หาชมได้ยาก นับได้ว่าเป็น High light ที่ห้ามพลาด ขบวนแห่ตกแต่งอย่างสวยงามแบบล้านนาสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขบวนเครื่องถวาย เช่น หมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม และบาตรหลวงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โดยขบวนเรือพายลำใหญ่กว่า 15 ลำ จะเริ่มจากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปตามร่องน้ำแม่อิงในกว๊านพะเยา ผ่านเรือนโบราณชายกว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พญางำเมือง มุ่งหน้าไปขึ้นท่าน้ำวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนจะเป็นการตั้งขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางบก จากท่าน้ำวัดศรึโคมคำเคลื่อนขบวนสู่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) และร่วมพิธีถวายข้าวทิพย์ และเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวง ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่แห่งนี้ และนอกจากนี้ กิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงในครั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านถ่ายรูปภาพกิจกรรมภายในงานส่งประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ภายในวันที่ 7-9 มกราคม 2566 ชิงเงินรางวัล โดยหากท่านใดประสงค์จะนั่งเรือร่วมขบวนทางน้ำ และร่วมรับประทานอาหารแบบสำรับอาหารเมืองพะเยาสร้างสรรค์ 1 สำรับ/ 1 ท่าน (599.- บาท/ท่าน) สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 061-3809285, 084 -1507530

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมทำบุญในงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” และร่วมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบสานต่อไป ในระหว่างวันที 4-6 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจังหวัดพะเยา โทร.054-466-666 ต่อ 3806 – 7 และ ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053-717433 , 053-744674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, www.checkinphayao.com เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *