มูลนิธิเพื่อลมหายใจฯ ชวนวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ “Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2”

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้รักในสุขภาพทั้งหลาย ร่วมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ “Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบ “เทรล” เส้นทางพื้นที่ตำบบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเส้นทางวิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติและแนวกันไฟชุมชน หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้รักในสุขภาพทั้งหลาย ร่วมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ “Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม องค์กรและหน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสสัมผัสชุมชนใกล้ป่า เข้าใจบริบทพื้นที่ รับทราบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและไฟของชุมชน และผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และสนับสนุนชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน และเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างนักวิ่ง ชุมชน หน่วยราชการ ธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วประเทศ

Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ในปีที่ 2 คณะทำงานได้เลือกเส้นทางวิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยพื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่เป็นรอยต่อของอำเภอเมืองเชียงใหม่กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ภาครัฐคือจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสำคัญและเฝ้าระวังและช่วยเหลือเป็นพิเศษในปี 2566 ทั้งยังเป็นชุมชนที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการโดยสนับสนุนและร่วมทำแผนร่วมบริหารจัดการกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการวิ่ง Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ในครั้งนี้ จัดให้วิ่ง 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ 5 กิโลเมตร 12 กิโลเมตร และ 22 กิโลเมตร ซึ่งทุกระยะของการวิ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติและแนวกันไฟของชุมชน หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดย 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท 12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท 22 กิโลเมตร ค่าสมัคร 900 บาท และ VIP 3,000 บาท ซึ่งนักวิ่งทั้งหลายสนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/beatthehaze.run หรือ www.beatthehaze.run

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นในปี 2563 (เลขทะเบียนที่ ชม. 658) เพื่อสร้างความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนคือ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน ให้เกิดการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชุมชน เขตป่าเขา พื้นที่เกษตร และพื้นที่เมือง มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่จึงมีบทบาทเป็นองค์กรสนับสนุนให้เครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศเพื่อสร้างสุขภาวะทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เนื่องจากปัญหาฝุ่นควันมีองค์ประกอบหลายมิติและซับซ้อน เกี่ยวพันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการจัดการและการบริหารของภาครัฐ บทบาทและภารกิจ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มูลนิธิฯ ได้ระดมทุนเพื่อดำเนินการในปีที่หนึ่งด้วยโครงการวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่บนเส้นทางเทรล ในอุทยานสุเทพ-ปุย เมื่อปี 2565 และประสพความสำเร็จอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *