ชม “เรือเทวดา” ที่ “วัดใต้”

“วัดไชยชุมพลชน

Read more

เที่ยว “วัดถ้ำเสือ” กราบหลวงพ่อชินประทานพร และชมทิวทัศน์อันสวยงามรอบวัด

“วัดถ้ำเสือ&#8

Read more

ชมจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่น ฝีมือช่างไทใหญ่ ที่ “วัดร้องขี้เหล็ก”

“วัดร้องขี้เหล

Read more

ชมอุโบสถช้างล้อมลายคำ พุทธศิลป์ล้านนาล้ำค่า ที่ “วัดแม่สาหลวง”

“วัดแม่สาหลวง&

Read more

“วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง” อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในอำเภอแม่แตง

“วัดพระธาตุดอย

Read more

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก พระธาตุประจำปีเกิดคนปีมะเมีย

“วัดพระบรมธาตุ

Read more

“หอไตรล้านนา” สร้างเก็บพระไตรปิฎกและมุ่งบุญกุศล เชื่อว่าได้อานิสงส์เท่าสร้างวิหาร

ภายใน “วัด&#82

Read more

“วัดหางดง” วิหารล้านนาโบราณ

“วัดหางดง&#822

Read more

พระอารามหลวง เชียงใหม่

“พระอารามหลวง&

Read more