สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดฉลอง 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

เมื่อวันที่ผ่านมา สถ

Read more

“ฌอน โอนีลล์” เปิดกงสุลพบสื่อ ชูกงสุลแห่งใหม่สถาปัตยกรรมร่วมสมัย กลมกลืนกับวัฒนธรรมล้านนา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฌอน เค.โอนีลล์ กงสุล

Read more