“พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธศิลปะล้านนาอันงดงาม ได้กราบไหว้บูชาถือเป็นมงคลแก่ชีวิต

ภายในบริเวณ “วัดสวนดอก” อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐ์อยู่ในพระอุโบสถ โดยองค์ใหญ่ถึงขั้นมีน้ำหนักถึง 9 ตันเลยทีเดียว มักจะมีผู้มาอธิษฐานขอบุตรและปรารถนาสิ่งต่างๆแล้วสัมฤทธิ์ผล

“พระเจ้าเก้าตื้อ” เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของล้านนา ที่หล่อด้วยสำริดองค์ใหญ่ที่สุด และมีความงดงามด้วยศิลปะแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย หรือ “ศิลปะเชียงแสนสิงห์สอง” พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ประทับขัดสมาธิราบหน้า ตักกว้าง 2.90 เมตร สูง 3.89 เมตร ประทับบนฐานหน้ากระดานเกลี้ยง พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระขนงโก่ง พระโอษฐ์อมยิ้ม ริมฝีพระโอษฐ์เป็นคลื่นเหมือนศิลปะสุโขทัย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก หน้าตักกว้าง ลักษณะสังฆะฏิเป็นแผ่นใหญ่และยาวจรดพระนาภี

ตามพงศาวดารโยนกได้กล่าวเกี่ยวกับ พระเจ้าเก้าตื้อ ไว้ว่า ” พระเมืองแก้ว หรือพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช โปรดให้สร้างพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ขึ้น เพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยเริ่มทำการหล่อในวันพฤหัสบดี เดือน 8 ขึ้น 11 ค่ำ ปีชวดฉอศก จุลศักราช 866 ตรงกับ พ.ศ. 2047 แล้วเสร็จเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 467 ตรงกับ พ.ศ. 2048 แต่ครั้นเมื่อหล่อสำเร็จแล้วองค์พระมีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก จึงไม่สามารถชักลากเข้าไปในเมืองได้ พระเมืองแก้วจึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์สร้างพระวิหารใกล้กับวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก เพื่อถวายให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าเก้าตื้อ ครั้งถึงวันพุธ เดือน 5 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก จุลศักราช 870 ตรงกับ พ.ศ. 2052 จึงได้โปรดให้นำพระเจ้าเก้าตื้อเข้าไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบุปผาราม”

ซึ่งที่มาของ พระเจ้าเก้าตื้อ นั้น คำว่า “ตื้อ” เป็นหน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนาโบราณ โดย 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน ( บางตำรากล่าวว่า 1 ตื้อ หนัก 1,200 กิโลกรัม) พระเจ้าเก้าตื้อ จึงหมายถึง พระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ 9,000 กิโลกรัม หรือ 9 ตัน หรือหมายถึง พระพุทธรูปองค์ใหญ่

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระเจ้าเก้าตื้อ มีเรื่องราวกิตติศัพท์และอภินิหารเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ มีภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา นักบุญทั้งหลายเดินทางมานมัสการมิได้ขาด เนื่องด้วยพระพุทธรูปนั้นมีอิทธิปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแรงอธิษฐาน มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อย่างอัศจรรย์ใจ สามารถบันดาลให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสประสบสิ่งอันพึงปรารถนา และสรรพมิ่งมงคล ใครมีความกลัดกลุ้มใจเศร้าหมองขุ่นมัว จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวาย เมื่อได้มานั่งบูชาอธิษฐานตรงหน้าพระพักตร์พระเจ้าเก้าตื้อ ฤทธิ์อันลี้ลับจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าว่า มักจะมีผู้มาอธิษฐานขอบุตรและปรารถนาสิ่งต่างๆ ก็มักจะประสบผลทุกประการ ด้วยวัตถุเจตนา พิธีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาด และด้วยพลังแรงอธิษฐานของผู้มีใจสะอาดสูงทรงคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าเก้าตื้อ จึงเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล เมื่อได้มากราบไหว้บูชาถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *