“ทีเส็บ” ผนึกเครือข่ายไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ดันแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม”

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (ทีเส็บ) ร่วมกับภาคีเครือข่ายไมซ์และท่องเที่ยวจัดแคมเปญ “เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม” ประกาศเปิดเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการหลังโควิดคลี่คลาย นําเสนอแพ็กเกจกิน เที่ยว ประชุมสุดคุ้ม พร้อมประสบการณ์หลากหลายมิติแก่นักท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้ช่วงกรีนซีซั่น จุดพลุกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคร่วมกับการจัดงาน FTI Expo 2022

นางจุฑา ธาราไชย ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า โครงการจัดทําแคมเปญการตลาดเปิดเมืองชื่อ เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม เป็นการต่อยอดโครงการขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม ที่สํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ได้ทํางานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2564 โดยขณะนั้นเป็นการจัดทําแพ็กเกจกิจกรรมไมซ์นําร่องในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อทําตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร แต่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เสียก่อน แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงจนเข้าสู่ภาวะเกือบปกติในปีนี้ มีการผ่อนคลายการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้โดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่เช่น งาน FTI Expo 2022 ซึ่งทางสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือทีเส็บ) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

“ภารกิจหนึ่งที่สําคัญของทีเส็บภาคเหนือ คือ การใช้กิจกรรมไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เมืองไมซ์ซิตี้เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับประเทศและระดับนานาชาติดังนั้น งาน FTI Expo 2022 คือ งานสําคัญที่เป็นหมุดหมายของการเปิดประเทศและเปิดเมืองอย่างเป็นทางการ ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างสัญลักษณ์การเปิดเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับพันธมิตรสําคัญอย่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือ ในการจัดทําแคมเปญเปิดเมืองชื่อ เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว และพลิกฟื้นสถานการณ์ให้การท่องเที่ยวและไมซ์กลับมาเป็นแหล่งรายได้สําคัญของเมืองเช่นเคย ที่สําคัญแคมเปญนี้ถือเป็นแพล็ตฟอร์มความร่วมมือของชาวเชียงใหม่ที่จะนําเสนอ City Package ร่วมกันในนามเมือง เพราะในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้แล้วเชียงใหม่มีศักยภาพพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรองรับกิจกรรมไมซ์ทุกประเภท”

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงาน FTI Expo 2022 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ว่า งานนี้ถือเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ ทาง สอท. ให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการจัดงานครั้งแรกของ สอท. โดยได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านพื้นที่เป็นสถานที่จัดงาน จึงนับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่มีส่วนร่วมผลักดันงาน ซึ่งเชื่อว่านี่จะเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองและความร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงใหม่ในการต้อนรับนักเดินทางนักธุรกิจจากทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของภาคท่องเที่ยวและโอกาสด้านการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ต้องขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสมาคมต่างๆ ที่ได้เข้ามาร่วมนําเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน FIT Expo โดยเฉพาะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนได้เข้าชมงาน FTI Expo 2022 เพื่อจะได้เห็นถึงความก้าวหน้าใหม่ๆ ในด้านต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนําของประเทศ รวมทั้งการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง

นางจุฑา กล่าวต่อในส่วนของรายละเอียดแคมเปญ เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม ว่า มุ่งเน้นการรณรงค์สร้างความตื่นตัวแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์และท่องเที่ยว ใช้วิธีสื่อสารการตลาดร่วมกันผ่านแฮชแท็ก #เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมตลอดระยะเวลา 3 เดือนของช่วงกรีนซีซั่น (กรกฎาคม – กันยายน) รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับกิจกรรมสําคัญๆ อีกหลายกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเมือง อาทิ การแข่งขันสปาร์ตัน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไมซ์และท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิกของสมาคม 13 สมาคมภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดประชุม บริการรถเช่า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ฯลฯ นําเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว มาใช้บริการ ตลอดจนมาจัดกิจกรรมองค์กรและกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างคุ้มค่าและมีความสุขตลอดระยะเวลาสามเดือนในช่วงกรีนซีซั่น ซึ่งในส่วนของทีเส็บเองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในช่วงระยะ 3 เดือนนี้ ด้วยการมอบส่วนลดพิเศษ 5,000 บาทจํานวน 20 สิทธิ์สําหรับการจัดกิจกรรมองค์กร อาทิ ประชุมสัมมนา, อบรม, ศึกษาดูงาน ฯลฯ ผ่านแพล็ตฟอร์ม Thai Mice Connect อีกด้วย

ในส่วนของช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ #เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม รวมทั้งข้อมูลของผู้เข้าร่วมแคมเปญ ข้อเสนอและสิทธิพิเศษต่าง ๆ นั้น สามารถเข้าชมได้ทั้งบนแพล็ตฟอร์ม Thai Mice Connect,www.chiangmainews.com (section กิน เที่ยว พัก), Visitchiangmai.Co, แอพพลิเคชั่น TAGTHAI Pass, แอพพลิเคชั่น The Concert และเว็บไซต์www.theconcert.com รวมทั้งเฟซบุ๊ก “ไมซ์ม่วนใจ๋” ด้วยแคมเปญ เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากสิทธิพิเศษต่างๆ ของผู้ประกอบการไมซ์และท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการนําเสนอประสบการณ์ในหลากหลายมิติของเมือง ไม่ว่าจะเป็น แหล่งกินดื่มไลฟ์สไตล์สําหรับคนรุ่นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางรถรางชมวัฒนธรรมเมืองเก่า ฟาร์มทัวร์ เป็นต้น คาดว่าแคมเปญนี้จะมีส่วนจูงใจนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองในภาพรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *