ไหว้ “พระนอน” เชียงใหม่

“พระพุทธรูป&#8

Read more

“วัดหางดง” วิหารล้านนาโบราณ

“วัดหางดง&#822

Read more

“วัดท่าข้าม” วิหารคำล้ำค่า

“วัดท่าข้าม&#8

Read more

“วัดศรีมุงเมือง” เจดีย์ม่าน วิหารลื้อ

บ้านลวงเหนือ ตำบลลวง

Read more

ย้อนอดีตเมืองหริภุญไชย ที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย”

อนาคตนั้นเราไม่อาจหย

Read more

แอ่ว “ลวงเหนือ” ไม่ลวงใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรม “ไตลื้อ” มรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ตกทอดสู่ลูกสู่หลาน

“บ้านลวงเหนือ&

Read more

ชวนเที่ยว “โคคูนฟาร์ม” แลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เที่ยวที่เดียวได้ครบรส!!!

มีสถานที่ท่องเที่ยวด

Read more