เที่ยวย้อนรอยประวัติการสร้างเมือง กับ 9 วัดในทักษาเวียงเชียงใหม่

ตามความเชื่อและแนวคิ

Read more

ชมจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่น ฝีมือช่างไทใหญ่ ที่ “วัดร้องขี้เหล็ก”

“วัดร้องขี้เหล

Read more

“วัดเมืองลัง” เจดีย์จำลอง “ชเวดากอง”

“วัดเมืองลัง&#

Read more

ชมอุโบสถช้างล้อมลายคำ พุทธศิลป์ล้านนาล้ำค่า ที่ “วัดแม่สาหลวง”

“วัดแม่สาหลวง&

Read more

“วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง” อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในอำเภอแม่แตง

“วัดพระธาตุดอย

Read more

“พระธาตุเจดีย์หลวง” สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล ตามความเชื่อลัวะและพราหมณ์

“พระธาตุเจดีย์

Read more

ชมภาพภูมิปัญญาชาวบ้าน หัตถกรรมเครื่องเงินดุนลาย เรื่อง “ทศชาติชาดก” และ “พุทธประวัติ” ในวิหาร “วัดศรีสุพรรณ”

“วัดศรีสุพรรณ&

Read more

ไหว้ “พระนอน” เชียงใหม่

“พระพุทธรูป&#8

Read more

“วัดหางดง” วิหารล้านนาโบราณ

“วัดหางดง&#822

Read more

พระอารามหลวง เชียงใหม่

“พระอารามหลวง&

Read more