ททท. จัดพิธี “หุงน้ำทิพย์” แบบล้านนาโบราณ แจกชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต้อนรับปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดกิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ โดยเมื่อเช้าวันที่ 10 เมษายน 2565 นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพิธีหุงน้ำทิพย์ ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมือง และการเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่อายุครบ 726 ปี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหนึ่งในประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศไทยทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ถือได้ว่าเมืองเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ ซึ่งในวันที่ 12 เมษายน 2565 เมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 726 ปี โดยเป็นวันที่ประจวบเหมาะกับเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เป็นวันที่เริ่มศักราชใหม่ตามแบบโบราณ คนเมืองจะถือเป็นการเริ่มสิ่งใหม่และรับสิ่งที่ดีๆ เพื่อให้เกิดความงดงามความดีงามในชีวิตตลอดทั้งปี โดยการรื้อฟื้นประเพณีพิธีกรรมโบราณที่สูญหายไปแล้วนับร้อยปี นำกลับมาปฏิบัติอีกครั้งและส่งมอบให้แก่ประชาชนทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่อายุครบ 726 ปี ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ให้ความสำคัญกับการสืนสานงานประพณีต่างๆ เพราะเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและไม่สามารถทดแทนกันได้ และจากข้อมูลในปี 2564 พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่ง ททท. ได้นำเสนอแนวคิด “เสน่ห์วันวาน เมืองเหนือ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสัมผัสประสบการณ์จากอดีตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณี อาคารบ้านเรือน และวัดวาอาราม เป็นต้น ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ททท. ได้จัดกิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” เป็นการอัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่จาก 3 แห่ง นำมาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองฯ ตามประเพณีล้านนา ซึ่งเป็นพิธีโบราณที่หาชมได้ยาก และในปี 2565 นี้ ททท. ได้ต่อยอดกิจกรรมประเพณีอันดีงามนี้ โดยการอัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง นำมาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ สัมผัส และรับน้ำทิพย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง โดยจะมีการแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2565 มีจุดแจกน้ำทิพย์ทั้งหมด 10 จุด จำนวน 10,726 ขวด ได้แก่ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , วัดผาลาด , พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ , วัดปันเสา , วัดบุพผาราม , วัดโลกโมฬี , วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ , วัดป่าแดด , โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และงาน Water Festival ณ เฮือนโบราณริมปิง นักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนรับน้ำทิพย์โดยการสแกน QR Code เพื่อลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนเข้าสักการะวัดต่างๆ ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม มีความสวยงาม มีประวัติ และเรื่องราวที่ถ่ายทอดส่งต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

พร้อมกันนี้ นายยุทธการ ขันชัย ผู้จัดการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และหัวหน้าศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ กล่าวว่า การหุงน้ำทิพย์ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญ ซึ่งมีขั้นตอนพิธีกรรมที่รื้อฟื้นการปฏิบัติแบบโบราณตามความเชื่อโบราณ กล่าวคือเป็นการใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 9 แหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ คือ (1) บ่อน้ำทิพย์วัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่ (2) บ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยอ่างกาหลวงหรือดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง (3) น้ำจากต้นน้ำปิง อ.เมือง ซึ่งแหล่งน้ำสำคัญทั้ง 3 แหล่งนี้ เป็นแหล่งน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 108 แห่งทั่วประเทศที่รวบรวมนำไปทำพิธีราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ ยังเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำอีก 6 แห่งเพื่อใช้ในการประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ในครั้งนี้ ได้แก่ (4) บ่อน้ำทิพย์วัดผาลาด อ.เมืองเชียงใหม่ (5) บ่อน้ำทิพย์วัดป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ (6) บ่อน้ำทิพย์วัดดับภัย อ.เมืองเชียงใหม่ (7) น้ำทิพย์วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ (8) บ่อน้ำทิพย์วัดธาราทิพย์ไชยประดิษฐ์ อ.แม่แตง และ(9) บ่อน้ำทิพย์วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม โดยในวันนี้ (ที่ 10 เม.ย.65) เป็นวันทำพิธีหุงน้ำทิพย์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร บริเวณลานชมวิว เป็นพิธีตามแบบโบราณ มีการเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 7 ที่ใช้ในพิธีสำคัญของเมือง ซึ่งการทำพิธีในการหุงนี้มีหลายขั้นตอนในการทำ เพื่อให้เกิดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจุดไฟจากดวงอาทิตย์ ใช้ก้อนเส้ารูปสัตว์มงคล ฟืนจากไม้มงคลต่างๆ ตัวยาที่ใช้ในการหุงก็เป็นเครื่องหอมหลายอย่าง รวมถึงใบไม้มงคลเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลการจัดกิจกรรมน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่เพิ่มเติม ได้ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โทรศัพท์ 094-2080307 หรือ Facebook Page : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัท์ 053-248604

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *